سرد که بشم


モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字سَـــرد کِـــــــع بَــــشَمــــモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字دیگِـــــع وآسَـــم مُهِــــم نیس کُجآیــــــ...


モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字سَـــرد کِـــــــع بَــــشَمــــモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字顔文字 のデコメ絵文字 نَــع دیگِــــع بَرآمــــ مُــــهِمیــ: نَـــع دیگِـــع

بِهِــــت میگَــم بیآ بِحَرفیمـــ...顔文字 のデコメ絵文字
モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字سَـــرد کِـــــــع بَــــشَمــــモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字顔文字 のデコメ絵文字یِ سآعَـت کِ هیچیـــ یِ سآلَـــم بِگذَرِع بِهِـــت

پی ام نمیدم...顔文字 のデコメ絵文字モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字سَـــرد کِـــــــع بَــــشَمــــモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字顔文字 のデコメ絵文字صَد نَفَـر بیآن زیر پِســتآت قُربوون صَدَقت بِرَن

هیچیـــ نمیگَمــــ...顔文字 のデコメ絵文字モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字حَوآسِــــــت بآشِـــــــعモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字モノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字سَـــرد کِـــــــع بَــــشَمــــモノクロ。可愛い。 のデコメ絵文字顔文字 のデコメ絵文字همون قَدر کِـــع بَرآم مُهِم بودی بی اهَمیَتــــ میشیـــ....

[ بازدید : 63 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 14 شهريور 1396 ] [ 16:30 ] [ Tina ]


گلناز جان لطفا آدرس وبت رو برام بفرست


[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 13 شهريور 1396 ] [ 9:45 ] [ Tina ]

سخت ترین کار[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 11:27 ] [ Tina ]

پی ام دادن[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 11:27 ] [ Tina ]

یادی بکنیم[ بازدید : 68 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 11:26 ] [ Tina ]

این روزا[ بازدید : 60 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 11:25 ] [ Tina ]

یکی یکی[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 12 شهريور 1396 ] [ 11:25 ] [ Tina ]

براشون


همه یادشون می مونه که باهاشون چیکار کردیولی یادشون میره براشون چی کردی


[ بازدید : 70 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 28 مرداد 1396 ] [ 13:37 ] [ Tina ]

یاد بگیر[ بازدید : 70 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 23 مرداد 1396 ] [ 12:54 ] [ Tina ]

ممنوعاین حوالی قضاوت ممنوع ///


[ بازدید : 63 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 23 مرداد 1396 ] [ 12:54 ] [ Tina ]