ته تهش
ته تهشرفیقات ۴ روز


عشقت ۷ روز


فامیلات ۴۰ روز


خانوادت یک سالگرفتی که چی میگم؟


[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:36 ] [ Tina ]

آخر داستان
شما می توانید تا آخر عمرتان از یک موضوع ناراحت باشید 😔

حتی می توانید لیوان را بردارید و🍷 بکوبید بر سرتان ، تا هم لیوان بشکند ، هم سر ! 🤕

یا حتی از ساختمانی ده طبقه خودتان را پرت کنید 🏢


آخر چه می شود ؟

همه جمع می شوند

کمی گریه می کنند😭 کمی بغض 😥

عده ای هم تأسف .🤦🏻‍♀

بعد تنها می مانی با درد های بیشتر.

مردم هم خودشان را به اولین سیرک🎪 می‌رسانند و از خنده منفجر می شوند . 😂


آدم ها حتی اگر غصه می خوردند برای خودشان است کسی دلش برای کسی نمی سوزد .

قوی باش 💪🏻

تا آخر مبارزه کن ⚔#شاهین_شیخ_الاسلامی ✍🏻


#Meli❄️
  1. @CuteWorld

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:22 ] [ Tina ]

گرده زمین


One of the Reasons that caused mE to tOlerate my life is being the roUnd WorlD


یِکی اَز دَلیلآیی که باعِث شُده تا اَلان زِندِگیو تَحَمُل کُنَم گِرد بودَن زَمینه~.~🌪🎡🏳️‍🌈#Mary✨

@CuteWorld🐬


[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:20 ] [ Tina ]

بالا


If People Are Trying

To Bring You Down

It Only Means

You're Above Them...


اگه آدمها دارن سعی میکنن بیارنت پایین،

معنیش اینه که ازشون بالاتری..😎✌🏿

#Mary ✨

@CuteWORLD🏵

[ بازدید : 12 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:19 ] [ Tina ]

کنترل زندگی


زندگی هیچ کنترلی نداره باید خودت اراده کنی بلند بشی و عوضش کنی


#Negi🎨

@CuteWorld🍀


[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:17 ] [ Tina ]

مغز و قلب


هــمــيــشــه مغز جواباى منطقى ميده


و قـــلــب پاسخ هاى احساسى❤️💘


وقطعا مغز حقيقت رو ميگه ولى بيش تر مواقع قلب بهش غلبه ميكنه

يك فرد به هردو يعنى قلب و مغز احتياج داره و انسان بدون قلب مانند رباطى ميمونه كه بهش هوش مصنوعى دادند💟#Negi🎨
@CuteWorld❤️

[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:16 ] [ Tina ]

بدفهمی


درجه ای وحشتناک تر و هولناک تر از "نفهمی" وجود دارد،


و آن •بدفهمی• است...😖#Hosi🌸
@CuteWorld🤐

[ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:15 ] [ Tina ]

آرامش


آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، یا کار سختی پیش رو نباشد، آرامش یعنی در میان


صدا، مشکل و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد#Mary✨

@CuteWorld🍭

[ بازدید : 12 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:14 ] [ Tina ]

گرگ وآهو


گرگ عاشق آهویی شد

تمام دندان هایش را کشید تا او را نخورد

آهــــوی او رفت ...

حالا او مانده و بره هایی که به او میخندند

این است رسم زندگانی !!!

آدمـــها شبیه حرفهایشان نیستند ساده لوح نباش✋


هیچ کس ، دیگری را برای چیزی که هست دوست ندارد


#Negi🎨


@CuteWorld

[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:13 ] [ Tina ]

رفیق


رِفیق اونیِع کِع وَقتی داری باهاش دَردُ دِل میکُنی آروم بِع حَرفات گوش میدِع


بُغض میکُنع میگِع :


{ناراحَت نباشیا من کِع هستم نمیزارم غُصه بُخوریعِ بعدِشم مُحکم بَغَلِت کُنِع♥️🌿}


#مخاطب


#Mary✨


@CuteWorld


[ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 5 فروردين 1397 ] [ 15:12 ] [ Tina ]